RediPro© jako technologia księgowania z przyszłością

RediPro©, (akronim z reditus (powrót) i propositum (uregulowane postępowanie)), jest systemem, który przekracza możliwości procedur, procesów księgowania, ale zarazem powraca do korzeni bezpiecznego sprawdzania.

Idea

Wszystko, co można mierzyć w przedsiębiorstwie, (ilość, jednostki, środki, socjalne dane) zostaje w końcu zestawione w stosunku do liczb w księgowości (księgowość pieniężna). Na tym bazuje zasada RediPro©. Wszystkie dane i informacje w RediPro© przepływają razem. Nową i szczególnie użyteczną jest przy tym zintegrowana zasada Infinite Accounting©.

Otwartość i kooperacja

RediPro© dzięki swojej otwartości wtapia się w istniejące i wypróbowane infrastruktury. Nie jesteście Państwo przez to zmuszeni zastępować swoje wypróbowane opracowania zleceń, prowadzenie produkcji, gospodarkę materiałami itd.

Infinite Accounting©

Reguła Infinite Accounting© rozwinięta przez RediPro© jest warunkiem na to, że nie tylko liczby Państwa właściwej księgowości (zaksięgowania pieniężne) są przedłożone jako posiadające udokumentowanie względnie dowód. Wszystkie inne liczby zostają w zależności z siłą dowodu, udokumentowania zgromadzone przez Doppik; więcej- także kompletna struktura i semantyczne zależności zostają przedstawione, odtworzone:

  • w homogenicznym systemie
  • i spoiście, całościwo udowodnione

Tak np. nie tylko zostaje objęty obrót rachunku, lecz jednocześnie wszystkie informacje, które stoją z nimi w zależności i są podstawą obrotu rachunkiem. Wszystko, co Państwo w dzisiejszych, różnych systemach (np. tabele w Excelu) zgromadzą, wszystkie dane, w które wkładają Państwo dużo wysiłku, które najpierw należy z różnych systemów zebrać, wszystkie dane, przy których najpierw należy udowodnić po czasie całą konsystencję- wszystkie te dane i struktury są w RediPro© od samego początku kompletnie, prawidłowo i z pewnością spoiste. Heterogeniczne źródła danych, informacji mogą zostać kompletnie pominięte, nadmiar danych również. Dlatego też analizy, opracowywania mogą stać się pestką. Odłóżcie Państwo na przyszłość swoje Excel Sheets, w których Państwo przechowują dane, na bok

Bezpieczeństwo rewizji

RediPro© jest przy tym jedynym na całym świecie procesem prowadzenia księgowości.