Technologia

Więcej niż tylko system do prowadzenia księgowości.

RediPro© jest czymś więcej, niż tylko samym systemem prowadzenia księgowości.

Podwójne prowadzenie księgowości jest w RediPro© tylko aspektem,specjalnym przypadkiem systemu informacyjnego RediPro©. Trafnie byłoby, więc nazwać RediPro© jako całościowy system informacyjny, który wszystkie nurty, występujące w strukturze gospodarczej, przedstawia i integruje,a także wszystkie dane kompletnie trzyma w spoistym, homogenicznym systemie.

Microsoft Windows Vista

RediPro© pracuje na oprogramowaniu Microsoft Windows Vista. Przez to z RediPro© jesteście Państwo i w przyszłości na pewnej.

RediPro© jako technologia księgowania z przyszłością

RediPro©, (akronim z reditus (powrót) i propositum (uregulowane postępowanie)), jest systemem, który przekracza możliwości procedur, procesów księgowania, ale zarazem powraca do korzeni bezpiecznego sprawdzania.