Witamy w RediPro

Z technologią RediPro© jest możliwe całościowe i spoiste przedstawienie w homogenicznym systemie całego postępu, rozwoju i biegu wartości dóbr w przedsiębiorstwie, który bazuje na rozwoju kont, względnie rachunków.

Punkt ciężkości tworzy kupiecka rachunkowość. Do tej pory oddzielone od siebie mechanizmy rozliczeniowe, jak np. księgowość w zakresie finansów, tworzenie kosztorysów, księgowość w zakresie inwestycji, organizowanie finansów, a także administracyjne systemy informacyjne (MIS) zostają w RediPro© zintegrowane w jeden homogeniczny i całościowy system.

Przy tym księgowość sama w sobie i procesy z nią bezpośrednio związane są specjalnymi przypadkami dla uniwersalnej metody RediPro©. Dla użytkowników o szerszych wymaganiach i życzeniach stoją do Państwa dyspozycji wykwalifikowani partnerzy zobszarów doradztwa w zakresie przedsiębiorczości, a także kontroli i badania rynku.

Poszerzona technologia Plugin umozliwia każdy specjalny przypadek połączyć; od prostych tabeli w programie Excel, których liczby np. dla rozliczenia podróży zostają zaksięgowane przy pomocy RediPro©, aż po uwierzytelnione, poświadczone planowanie produkcji, kierowanie nią (PPS) i gospodarkę materiałami. Partnerzy, którzy wnoszą wkład, przyczyniają się do realizacji za pomocą tej specjalnej technologii Plugin uwierzytelnionych, zatwierdzonych zastosowań specjalnych.

Od bezpłatnego oprogramowania po licencję OEM dla producentów oprogramowania, posiada RediPro© dla każdego atrakcyjną ofertę. Prosimy o nawiązanie kontaktu z nami!